Logotipo

GESTIÓ D'AUTOLIQUIDACIÓ
Regidoria d'Hisenda
Albereda Jaume I, 35
46800 Xàtiva (València)

AUTOLIQUIDACIONS DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA TRIE EN EL DESPLEGABLE INFERIOR+INFO

SUBJECTE PASSIU

REPRESENTANT

DADES LIQUIDACIÓ


CONSENTIMENT PER A l'ÚS DE DADES


CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS

CARREGANT...