Logotipo

GESTIÓ D'AUTOLIQUIDACIÓ/GESTIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES
Regidoria d'Hisenda/ Concejalía de Hacienda
Albereda Jaume I, 35
46800 Xàtiva (València)


Les autoliquidacions no es podran presentar emplenades manualment, els diferents models d'autoliquidació s'emplenaran mitjançant el formulari "Online" del tribut corresponent.

Una vegada acabat d'emplenar el formulari, s'imprimirà i podrà realitzar-se el pagament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores o a través de la Passarel·la de Pagaments mitjançant targeta de crèdit.

L'autoliquidació serà objecte de comprovació per part dels serveis corresponents de l'Ajuntament, podent donar lloc a una regularització de la mateixa en el cas que siga incorrecta.

El model d'autopliquidación s'imprimeix en format PDF. Ha de tenir instal·lat en el seu ordinador el programa Adobe Acrobat Reader. (Enllaç a la descàrrega).

Per a poder accedir a la impressió de l'autoliquidació debera tenir habilitades les finestres emergents en el seu navegador.

(Enllaç a les ordenances fiscals)


Las autoliquidaciones no se podrán presentar rellenadas manualmente, los diferentes modelos de autoliquidación se cumplimentarán mediante el formulario "Online" del tributo correspondiente.

Una vez terminado de cumplimentar el formulario, se imprimirá y podrá realizarse el pago en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras o a través de la Pasarela de Pagos mediante tarjeta de crédito.

La autoliquidación será objeto de comprobación por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento, pudiendo dar lugar a una regularización de la misma en el supuesto de que sea incorrecta.

El modelo de autopliquidación se imprime en formato PDF. Tiene que tener instalado en su ordenador el programa Adobe Acrobat Reader. (Enlace a la descarga).

Para poder acceder a la impresión de la autoliquidación debera tener habilitadas las ventanas emergentes en su navegador.

(Enlace a las ordenanzas fiscales)